Výsledky vyhľadávania pre balkán

ADE balkánske sídlo
AKOV balkánska dutá miera, balkánska objemová jednotka 56,6 l, jednotka objemu
AKOV balkánska objemová miera
AKOV balkánsky okov
AMIR balkánske mužské meno
BAČ balkánske sídlo
BALK balkánsky (skr.)
BALKANISTIKA balkanológia, vedný odbor zaoberajúci sa Balkánom
BALKANISTIKA odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou národov Balkánu, balkanológia
BALKANIZMUS jazykový alebo iný osobitný balkánsky znak