Výsledky vyhľadávania pre balkansk slovan

JANIČIARI vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov