Výsledky vyhľadávania pre barbitur

BARBITALIZMUS chorobné prejavy vyvolané dlhodobým užívaním barbiturátov
BARBITURÁTY uspávacie a narkotizujúce prípravky, hypnotiká a sedatíva, deriváty kyseliny barbiturovej