Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre basn druh

ALBA dlhá biela košeľa kňazov, druh stredovekej milostnej básne
ANAPEST druh básnickej stopy, metrická stopa, antidaktyl
BALADA druh staršej básnickej a hud. formy
BALATA druh staršej básnickej a hud. formy
EPIKA dejová básnická tvorba, epická tvorba, literárny druh
HENDIADYS básnická figúra, vyjadrenie jedného pojmu dvoma podstatnými menami, z ktorých jedno je bližším určením druhého
JAMB druh básnickej stopy
LYRIKA básnický literárny druh
METRIKA náuka o rytmických formách básnického jazyka, v matematike pojem z teórie metrických priestorov, v hudbe náuka o rôznych druhoch taktu a ich funkciách
RONDEL druh básne