Výsledky vyhľadávania pre bazi dychti

LAČNIEŤ bažiť, dychtiť