Výsledky vyhľadávania pre bežná úroveň

ŠTANDARD obvyklá, bežná úroveň, norma, merítko, kritérium, všeobecne uznávaný vzor