Výsledky vyhľadávania pre bežný

AC account current (skr.), bežný účet (angl.skr.)
BĚŽNÝ bežný, po česky
BM bežný meter (skr.)
COMMON bežný, po anglicky
CORONER v anglosaských krajinách úradník vyšetrujúci prípady násilnej smrti, vydávajúci predbežný úsudok o jej príčine a páchateľovi
CURRENT bežný, po anglicky
DELICÓZNY ľúbezný, lahodný, rozkošný
EOLSKÝ ľúbezný (poet.)
HORIZONTÁLNY vodorovný, rovnobežný
INTERIM predbežný, po anglicky