Výsledky vyhľadávania pre beh na tri

OSCILOGRAF prístroj na pozorovanie a zaznamenávanie priebehu rýchlo premenných elektrických prúdov a napätí