Výsledky vyhľadávania pre belgicky politik jean luc

DEHAENE belgický politik (Jean-Luc, *1940)