Výsledky vyhľadávania pre ber ( expr

ČELIADKA háveď, zberba, pliaga (expr.)
ČRPKÁ po troche naberá (expr.)
ČRPKAL po troche naberal (expr.)
ČVARGA neidentifikovaná tlupa mladých ľudí, zberba (expr.)
HAB ber (expr.)
HABE berie (expr.)
HABE náhlivo berie (expr.)
HABEŠ berieš (expr.)
LLE Liberty Lines Express (skr.)
OPLIEM oberiem (expr.)