Výsledky vyhľadávania pre berb

BAGÁŽ batožina, nevyberaná spoločnosť, zberba
BAGÁŽ nevyberaná spoločnosť, zberba
BANDA protispoločenská skupina ľudí, zberba
BANDA protispoločenská skupina ľudí, zberba, menšia kapela
BANDA zberba (pejor.)
BANDY zberby (pejor.)
ČELIADKA háveď, zberba, pliaga (expr.)
ČVARGA zberba (expr.)
FIRNAS berberský básnik (Abbás ibn, 810-887)
HÁVEĎ bagáž, chamraď, chrapač, zberba (hovor., pejor.)