Výsledky vyhľadávania pre bez en

A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A VISTA bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)
ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABDIRAHMAN americký atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Abdihakem, *1977)
ABERA etiópsky atlét - bežec na dlhé vzdialenosti (Gezahegne, *1978)
ABEYLEGESSOVÁ turecká atlétka - bežkyňa na stredné a dlhé vzdialenosti (Elvan, *1982)
ABSENTÉR kto často a bezdôvodne vymeškáva prácu, človek s častými absenciami
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom