Výsledky vyhľadávania pre bez pochýb

ISTOTA pevné presvedčenie, záruka, nepochybná pravda, zábezpeka
URČITE isto, bezpochyby