Výsledky vyhľadávania pre bezfarebná ľahko zapalna kvapalina

TOLUÉN bezfarebná, ľahko zápalná kvapalina aromatického zápachu, metylbenzén