Výsledky vyhľadávania pre biblická osoba

ÁRON Mojžišov brat, prvý židovský veľkňaz, biblická osoba
ONAN biblická osoba, druhý syn Júdu, syna praotca Jakuba (Izraela)