Výsledky vyhľadávania pre bilion

BILIARDA tisíc biliónov
KVADRILIÓN bilión biliónov
PIKO dekadická predpona ozn. bilióntinu
PIKO predpona (bilióntina)
TERA predpona (bilión)
TRILIARDA miliarda biliónov