Výsledky vyhľadávania pre bitá

APSIDA bod najväčšej alebo najmenšej vzdialenosti na orbitálnej kuželosečke nebeského telesa od stredu jeho príťažlivosti
ARYN vysoko nabitá častica
DECUBITALIS dekubitálny, týkajúci sa preležaniny
IÓN elektricky nabitá častica
KOITUS kohabitácia (lek.)
KUČA rozbitá stará chalupa, chatrč, chajda (pejor.)
MIR bývalá ruská orbitálna stanica
NEUTRÍNO elektricky nenabitá elementárna častica patriaca medzi leptóny
OAE Orbital Analysis Engineer (skr.)
OAO orbitálne astronomické observatórium (skr.)