Výsledky vyhľadávania pre bitím vraz

VBIŤ údermi, bitím vraziť, vtĺcť