Výsledky vyhľadávania pre biu

AKLIMATIZÁCIA prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu
DREVO prírodný materiál, hmota stromov, hmota organického pôvodu vytvorená pri druhotnom tlstnutí kmeňov a vetví drevín delivým pletivom vo vnútri kmeňa (kambium)
ER erbium (zn.), značka erbia
EUSEBIO portugalské mužské meno (Eusébius)
CHRONOKRATOR planéta vládnuca určitému obdobiu, napr. znameniu zverokruhu
JEVSEVIJ ruské mužské meno (Eusebius)
LINGVÁLA spoluhláska tvorená jazykom proti podnebiu, napr. l, r.
OCEÁNITA stupeň, akým sa podnebie určitého miesta podobá oceánskemu podnebiu
POSTKOMUNISTICKÝ vzťahujúci sa k obdobiu po páde komunistického režimu
QUINTILIANUS rímsky rečník (Marcus Fabius, 35-96)