Výsledky vyhľadávania pre bluk

ANTIKLINÁLA ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do oblúka nahor, sedlo
ARCUS oblúk, po latinsky
ARCHIVOLTA farebné zdôraznenie architektonického oblúka
ARCHIVOLTA plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka
ARKÁDA oblúk medzi piliermi alebo stĺpmi, druh počítačovej hry
ARKÁDA oblúk na pilieroch, oblúkovité stĺporadie
ARKÁDA oblúk stojaci na stĺpoch
ARKÁDA oblúkovité stĺporadie
ARKÁDA stĺpový oblúk
ARKÁDY oblúky medzi stĺpmi