Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre bo stad

BAAL boh úrody, stád a hromu u západných Semitov
KONCENTRÁT zahustený roztok, kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy, zvyšok po odparení rozpúšťadiel
MACERÁCIA vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studena, mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi
METAMORFÓZA premena, zmena tvaru, vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu, premena hornín pôsobením horotvorných procesov, vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy
ONTOGENÉZA celý vývoj rastliny alebo živočícha od zárodku až po zánik, vývojové štádiá psychiky človeka
PAN starogrécky boh lesov, stád a pastierov
PIZARRO španielsky dobyvateľ (conquistador) a objaviteľ (Francisco, 1476 alebo 1478-1541)
VELES staroslovanský boh stád
VOLES slovanský boh stád