Výsledky vyhľadávania pre bod zast

FRAJTER slobodník (zastar.)
OPROSTIŤ oslobodiť (zastar.)
PUNKT bod (zast.)
PUNKT bod (zastr.)
PUNKT bodka (zast.)
STÔSAŤ udierať, biť, bodať (zast.)