Výsledky vyhľadávania pre boh mrtvych

AKER egyptský boh zeme a ochranca mŕtvych
ANUP egyptský boh mŕtvych, egyptský boh pohrebísk v podobe psa alebo šakala, pohrebník
ANÚPEV egyptský boh mŕtvych kruh, po latinsky
HÁDES starogrécky boh podsvetia, podsvetie, záhrobie, podzemná ríša mŕtvych v gréckej mytológii
HATHOR egyptská bohyna radosti, nebe, ochránkyna žien, hudobníkov a mrtvých. Matka a manželka boha sĺnka Réa. Bohyna s kravskou hlavou. Spoločnica Hóra
MENKET egyptská bohyňa mŕtvych
OSIRIS staroegyptský boh mŕtvych
OSIRIS vládca podsvetia a pán mrtvých. Zavraždený bratom Sutechom. So svojou ženou Esetou (Isis) mali syna Hóra. Boh vegetácie, smrti a znovuzrodenia (Usir)
SAH egyptský boh mŕtvych
SAH egyptský ochranný boh mŕtvych