Výsledky vyhľadávania pre boho služba

DIAK pomocník pri bohoslužbách
EKLÉZIA zhromaždenie občanov v antickom Grécku, bohoslužba raných kresťanov, katolícka alebo iná kresťanská cirkev
KALICH ozdobná kovová nádoba na stopke používaná pri bohoslužbách, jej podobná nádoba na pitie, čaša
KANTORÁT evanjelická internátna cirkevná škola, ktorej žiaci mali povinnosť účinkovať pri rozličných hudobných príležitostiach, na bohoslužbách a pod.
LATRIA bohoslužba
LITURGIA bohoslužobný cirkevný poriadok, bohoslužba
MISSA omša bohoslužba (katolícka)
OMŠA bohoslužba, liturgický obrad
PAŠIE časť evanjélií opisujúca poslednú večeru, zatknutie a súdenie Krista, jeho smrť a pohreb, pri katolíckych bohoslužbách sa čítajú alebo spievajú počas veľkonočného týždňa
TE DEUM ďakovná bohoslužba