Výsledky vyhľadávania pre bojový plyn

ADAMSIT organická zlúčenina obsahujúca arzén, bojový plyn
CLARK bojový plyn
DIFOSGÉN dusivá bojová látka použitá v 1. svetovej vojne bojový plyn acylhalogenid
CHLÓRACETOFENÓN bojový plyn
CHLÓRKYÁN jedovatý bojový plyn
SARIN bojová chemická látka, nervový jed, bojový smrtiaci plyn
SOMAN bojový plyn
TABUN bojový plyn, nervová bojová látka
YPERIT bojový plyn, vojenská bojová chemická otravná látka