Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre bok (

ADIDASKA druh športovej obuvi, výrobok firmy Adidas (hovor.)
ALT hlboký (nižší) ženský hlas
ARTEFAKT dielo ľudských rúk, umelý výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek, nástroj pračloveka (archeol.)
ARTIKEL výrobok, tovar (hovor.), druh tovaru, článok
BÁBOVNICA hrnčiarska, medená, kameninová, liatinová, plechová smaltovaná, sklená hlboká forma na pečivo (bábovku), okrúhleho a mierne kónického tvaru
BASOVÝ hlboký (o zvuku hlase)
BASSO hlboký, nízky (hud.)
BATYMETRIA náuka o meraní hĺbok vodných plôch (morí, jazier a pod.)
BONASA jariabok (zool.)
DEEP hlboká (angl.)