Výsledky vyhľadávania pre bolu

AKTINOLIT odroda amfibolu
AMFIBOLIT hornina zložená z amfibolu a plagioklasy
AMFIBOLOVEC hlbinná hornina zložená najmä z amfibolu
AMOSIT odroda amfibolu
ANOFORIT nerast zo skupiny amfibolu
EDENIT druh amfibolu
KELYFIT druhotne vzniknutá radiálne lúčovitá obruba okolo minerálov, najmä okolo granátu, zložená predovšetkým z amfibolu
OBOL obolus
OBOLOS poldenár (hist.), starogrécky drobný strieborný peniaz, malá starogrécka minca, obolus
OBOLY obolusy