Výsledky vyhľadávania pre braz mys

ALEGÓRIA obrazné vyjadrenie myšlienky, inotaj
ALEGÓRIA vyjadrenie myšlienky obrazom
BOI brazílsky mys
FANTÁZIA obrazotvornosť, výmysel, prelud, umelecké dielo vytvorené bez predlohy ako výplod obrazotvornosti, voľné spracovanie cudzích hudobných motívov
KONFABULÁCIA rozprávanie výmyslov chorobná obrazotvornosť
METAFORA prenesenie významu jedného pojmu na druhý, použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti
SCHÉMA názorné zobrazenie, vzor, nárys, osnova, náčrt, rozvrh, neživotná konštrukcia literárneho diela, neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja
TETOVANIE pigmentácia kože alebo sliznice úmyselným alebo neúmyselným poranením, farebné obrazce vpichované do pokožky, trvalé značkovanie zvierat do miest s tenkou holou kožou