Výsledky vyhľadávania pre brot

BBB Big Brother Brasil
DOBRODINEC kto koná dobrotu
DOBROTA dobrotivosť
CHERUB cherubín - krásna, dobrotivá osoba (prenes.)
LUZA čvarga, banda, chamraď, žobrota
PODOBROM podobrotky
PRÍVETIVOSŤ dobrota, vľúdnosť
ŽOBRANIE žobrota