Výsledky vyhľadávania pre bruč

ABBOTT americký herec (Bruce, 1954)
AMOS kanadský šachista, hráč go a matematik (Bruce, *1946)
BANGOVA CHOROBA infekčná a na človeka prenosná horúčkovitá choroba dobytka, brucelóza
BANGOVACHOROBA infekčná a na človeka prenosná horúčkovitá choroba dobytka brucelóza
BOWEN americký basketbalista (Bruce, *1971)
BRUM bručanie, rušivé striedanie napätia zosilovača
BRUM citoslovce bručania
BRUMENDO bručivý spev bez slov a so zavrenými ústami
BRUMENDO bručivý spev bez slov a so zavretými ústami
BRUMS české citoslovce bručania