Výsledky vyhľadávania pre bsl

AUTOMAT samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat, samoobslužná jedáleň, druh streľnej zbrane, samopal, samočinný vypínač, istič
BARKAS malé obslužné prístavné plavidlo
BARKASA malé obslužné prístavné plavidlo prepravujúce tovar a osoby medzi prístavom a kotviacou loďou, plavidlo sprevádzajúce väčšiu vojnovú loď
BARKASA malé pomocné obslužné plavidlo používané v prístave
BRZDÁR pracovník obsluhujúci brzdu
ČAŠNÍK obsluhujúci v pohostinských zariadeniach
DIŠKRÉCIA bakšiš, diškrécia (archaiz.), obslužné
GARSON obsluha, čašník, hotelový sluha, neženatý muž, starý mládenec
KAMERAMAN kto obsluhuje kameru
KAMERAMAN kto obsluhuje kameru, obsluhovač kamery