Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre budovaň

ASTROARCHEOLÓGIA archeologické skúmanie astronomických zariadení vybudovaných starými kultúrami
BARIKÁDA narýchlo vybudované zatarasenie ulice
BARIKÁDA prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa, narýchlo vybudované zatarasenie ulice, hromada
CARCASSONE spoločenská hra o budovaní miest, ciest, kláštorov a pod.
DREZ zabudované umývadlo riadu
HYDRATÁCIA zavodnenie organizmu, zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia
INVESTÍCIA náklady na zaobstaranie, vybudovanie či opravu niečoho, kapitál vložený do firmy, stále aktíva podniku, napr. pozemky, stroje, budovy, novo zaobstarané základné prostriedky podniku
MEGALIT monumentálny kamenný pamätník z predhistorických čias, kamenný kváder na budovanie hrobiek a obrovských stavieb
SOCIALIZÁCIA zospoločenštenie, zoštátnenie, uskutočnenie zásad socializmu,budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu, proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov
ŠPIRÁLA technika budovania železnice do kopca