Výsledky vyhľadávania pre budovanie

HYDRATÁCIA zavodnenie organizmu, zlučovanie látky s vodou alebo jej zabudovanie do kryštálu, hydratizácia
INVESTÍCIA náklady na zaobstaranie, vybudovanie či opravu niečoho, kapitál vložený do firmy, stále aktíva podniku, napr. pozemky, stroje, budovy, novo zaobstarané základné prostriedky podniku
MEGALIT monumentálny kamenný pamätník z predhistorických čias, kamenný kváder na budovanie hrobiek a obrovských stavieb
SOCIALIZÁCIA zospoločenštenie, zoštátnenie, uskutočnenie zásad socializmu,budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu, proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov