Výsledky vyhľadávania pre budovy na 4 písmená

DOMY budovy
LÓŽA malá miestnosť pri vchode budovy, zasklená vrátnica
OLYS ozdobný pás budovy
VLYS ozdobný pás budovy