Výsledky vyhľadávania pre bunkov jadro

CENTRÁLNE JADRO bunkové jadro ležiace uprostred zárodočného vaku rastliny
CYTOBLAST bunkové jadro, karyón
CYTOGENETIKA veda zaoberajúca sa genetickými javmi na bunkovej a jadrovej úrovni
CHROMOZÓM jadrová štruktúra vystupujúca počas nepriameho bunkového delenia
KARYON bunkové jadro
KARYONT bunkové jadro
NUKLEUS bunkové jadro