Výsledky vyhľadávania pre buržoa

BURŽOA príslušník buržoázie (kniž.)
DENIS francúzsky buržoázny historik a slavista
KARBONÁRI talianska a francúzska tajná buržoázna revolučná organizácia v 19. storočí, ktorá usilovala o zvrhnutie bourbonovskej dynastie
MENŠEVIZMUS protimarxistické oportunistické maloburžoázne hnutie v Rusku
ŽIRONDA veľkoburžoázna strana vo francúzskej revolúcii v 18. storočí