Výsledky vyhľadávania pre by latinsky

ANURA bezchvostý obojživelník, žaby, po latinsky
DEBILE slabé, slabý, slabo, po latinsky
DEBILE slabý, po latinsky
DESIDERATA po latinsky, To, čo si želáme Čo by sme chceli, lebo to potrebujeme
ENS entita, bytie, podstata, bytosť, súcno (filoz., po latinsky)
INULA bylina oman (bot., po latinsky)
SATAN latinský rod ryby, Satan eurystomus
TAURUS býk, po latinsky
TAURUS latinský názov súhvezdia Býk
UT latinská spojka, aby, po latinsky