Výsledky vyhľadávania pre byrokrat

ADMINISTRATÍVNY byrokratický
ADMINISTRATÍVNY úradný, správny, byrokratický
PARKINSON britský historik a spisovateľ, autor Parkinsonových zákonov, ktoré sú výsledkom analýzy byrokratickych mechanizmov modernej spoločnosti (Cyril Northcote, 1909-1993)