Výsledky vyhľadávania pre bystri a

ANDRÁŠ slovenský geochemik, dlhoročný pracovník Geologického ústavu SAV, od roku 2003 vedúci pracoviska Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici (Peter, *1953)
ANTOL starší názov obce Svätý Anton pri Banskej Bystrici
BADEN obec pri Banskej Bystrici
BADÍN obec v okrese Banská Bystrica
BADÍN slovenská obec v okrese Banská Bystrica
BALÁŽ slovenský rímskokatolícky banskobystrický diecézny biskup (Rudolf, *1940)
BALÁŽE slovenská obec v okrese Banská Bystrica
BANSKÝ POTOK slovenský potok v okrese Banská Bystrica
BANSKÝPOTOK slovenský potok v okrese Banská Bystrica
BARDY slovenský astronóm - amatér, ktorý sa zaslúžil o rozvoj astronómie v Považskej Bystrici a okolí (Juraj, *1919)