Výsledky vyhľadávania pre byt zamilovaný prenesene

TOKAŤ byť zamilovaný (prenes.)