Výsledky vyhľadávania pre byzantsky

BESSARION byzantský filozof, učenec a cirkevný politik (Basilius, 1403-1472)
CONFESSOR byzantský mystik, teológ (Maximus, cca 580-662)
FOTIOS byzantský filozof, teológ, polyhistor (820-891)
HERAKLEIOS byzantský cisár (575-641)
KAISAR byzantský titul
LOGOFET Byzantský dvorný filozof
NIKEFOR byzantský cisár, grécke mužské meno
ZLATOÚSTY byzantský cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup východorímskej ríše a spisovateľ (Ján, 344/354-407)