Výsledky vyhľadávania pre církevní hodnostář

ARCIDEKANI vysokí cirkevní hodnostári
HIERARCHIA vysokí cirkevní hodnostári, stupňovitá sústava hodností a funkcií, postupnosť, poradie podľa hodnosti
VIKÁRI cirkevní hodnostári