Výsledky vyhľadávania pre cíti

BOĽAVÝ chorý, necítiaci sa dobre, nemocný, nezdravý
CB Citizen’s Band, občianske pásmo (angl.skr.)
CÍTIT citiť, po česky
CITLIVÝ cítiaci, vnímajúci
CLT Citizens fot Limited Taxation
FEEL citiť, po anglicky
FEEL pocítiť, po anglicky
HOHO citislovce ohradenia sa
INDISPONOVANÝ necítiaci sa dobre
ISTÍ určití