Výsledky vyhľadávania pre cťa

AA ad acta (skr.)
ACETÁT octan, soľ alebo ester kyseliny octovej
ACETÁT soľ kyseliny octovej, octan (chem.)
BROGGIO český architekt a staviteľ talianskeho pôvodu (Octavio, 1670-1742)
ČESŤ prejav, výraz úcty, pocta
ČESTNÝ určený na poctu, udelený ako pocta
DEŠPEKT neúcta
EDERA latinský názov brečtanu
EFEU brečtan (nemec.)
EFEU brečtan, po nemecky