Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ca prvok

AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
CIFRA číslica, ozdobný prvok v tanci, speve, výšivke
DIAK polovodičový prvok, druh polovodiča
ELEMENT základná zložka, prvok, súčasť, živel
GUTA dekoratívny prvok tvaru valca, kvapka (archit.)
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
KONJUGÁCIA časovanie slovies, spojenie, splynutie napr. buniek pri pohlavnom rozmnožovaní rastlín a prvokov, párovanie chromozómov