Výsledky vyhľadávania pre casť úst

ABA Australian Broadcasting Authority
ABC Australian Broadcasting Commission
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
APADANA ústredná časť perzského paláca, budova perzského paláca
ARCHÍVNICTVO náuka o práci v archívoch, sústava archívov ako súčasť verejnej správy
AUSTRO- prvá časť zložených slov s významom juh, južný, Austrália, austrálsky, rakúsky, Rakúsko
BRÁDNO miestna časť mesta Hnúšťa, slovenské sídlo
ČARINGA posvätný predmet Australanov, o ktorom veria, že uchováva časť duše