Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cas po nemecky

ADAM nemecký mínomet počas 2. svetovej vojny
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BECHER čaša, po nemecky
BEIER nemecký nacistický politik a starosta Ostravy počas okupácie (Emil, 1893-1985)
BLASKOWITZ nemecký generál počas druhej svetovej vojny (Johannes, 1883-1948)
DEKARTELIZÁCIA po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR
HEUTE súčasnosť, po nemecky
HINDENBURG pruský a nemecký generál, náčelník generálneho štábu a druhý ríšsky prezident Nemecka počas weimarskej republiky, predstaviteľ pruských junkerov (Paul von, 1847-1934)
HOTH nemecký generál počas druhej svetovej vojny (Hermann, 1885-1971)
KELNER čašník, po nemecky