Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cas kon po

ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
APOKALYPSA hrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie, koniec sveta, katastrofa
DEBELÁCIA ukončenie vojenského sporu porážkou jedného z jeho účastníkov
DENIS súčasný francúzsky pokrokový ekonóm
FRANKOVÁ nemecké dievča židovského pôvodu ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame ale tesne pred koncom vojny padlo za obeť nacistickému vyvraždovaniu život počas ukrývania zachytila vo svojom denníku ktorý sa zachoval
HOSTINIEC (hospoda, z lat. hospicium – hostinec), pohostinské zariadenie, často kombinované s krčmou, poskytujúce stravu a nocľah, prístrešie pre vozy s tovarom, stajne pre kone, ochranu majetku či iné služby pre cestujúcich
CHOMÚT časť konského postroja, výstroj koňa