Výsledky vyhľadávania pre cas na 4

ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BILÝ český generál a účastník protinacistického odboja (Josef 1872-1941)
BILÝ český generál a účastník protinacistického odboja (Josef, 1872 - 1941)
BOROVÝ český nakladateľ a účastník protirakúského odboja (František, 1874-1936)
BORSKÝ český politik, filozof, novinár a publicista, účastník protirakúského odboja (Lev, 1883-1944)
BROŽÍK český a československý sociálnodemokratický politik žurnalista a odborový pracovník účastník protinacistického odboja (Karel 1881-1942)
BROŽÍK český sociálnodemokratický politik, žurnalista a odborový pracovník, účastník protinacistického odboja (Karel, 1881-1942)
CSIKI maďarský entomológ – koleopterológ, veterinárny lekár, entomologický historik, muzeologický pracovník, redaktor maďarského časopisu Rovartani Lapok (Ernő, 1875-1954)
DEMOKRITOS starogrécky filozof, vlastný tvorca teoreticky značne rozpracovanej a až našu súčasnosť ovplyvňujúcej teórie atómov (asi 460-350 pred. Kr.)
FLEMING britský spisovateľ, námorný dôstojník, novinár, bankový úradník a počas druhej svetovej vojny pobočník šéfa tajnej služby v britskom námorníctve (Ian, 1904-1964)