Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cast LS

AUSTRO- prvá časť zložených slov s významom juh, južný, Austrália, austrálsky, rakúsky, Rakúsko
BAKALÁR na stredovekých univerzitách nižšia akademická hodnosť, po roku 1989 bola zavedená aj u nás, absolvent ucelenej časti vysokoškolského štúdia, skr. Bc.
BARR obyvateľ častí Španielska
BEN cudzie mužské meno, syn, po arabsky, časť arabských a izraelských mien
GAMIA druhá časť zložených slov majúca význam manželstvo
HRÁDOK časť slovenského mesta Jelšava
JUNTA zbor, výbor, v Latinskej Amerike a v španielsky hovoriacich krajinách označenie časovej vlády, najčastejšie vojenskej
KAMENEC časť mesta Kamenec-Podolskij na Ukrajine
KAŠUB obyvateľ časti Poľska
KOMPOZÍCIA skladanie zostavovanie celku z jednotlivých častí hudobná skladba tvorivý skladateľský proces náuka o skladbe hudobných diel obsahová a formálna stavba umeleckého alebo vedeckého diela zmes zlúčenina výtvarné vyjadrenie ekonomických funkčných es